logo
Tanfolyamaink, E-learning (távoktatás)
Tantermi képzés csak „B” kategóriában.
Autósiskolánk a Kotra Kereskedelmi és Oktató Kft. oktató programját használja a tantermi képzés folyamán.
„AM” Kategória
„A1 B” Kategóriával
„A1” Kategória
„A2” Kategória
„A” Kategória
„B” Kategória
„BE” Kategória
„C” Kategória
„CE” Kategória
„D” Kategória
KÖVETKEZŐ TANFOLYAM
17 órakkor
Szakoktatónk előadását ennek a programnak a vizuális tartalma egészíti ki.
A program animációs közlekedési szituációkkal segíti diákjaink sikeres vizsgáját.
kresz táblák motor
Mozgóképes vizsgakérdések alkalmazási segédlete
JELENTKEZÉS TANFOLYAMRA
Személyesen: Szigetszentmiklós, Szent Miklós u. 7/D (Piac mögött)
Telefonon: +36-70-940-0774 +36-30-899-3038
Buzás-Bandiné Szalay Éva Buzás-Bandi János
(iskolavezető)
+36-30-992-8510
Roósz Rebeka
(ügyintéző)
E-mailen: autosiskolaszalay@gmail.com
Ügyfélfogadás: Hétfő - Péntek 9 - 17 óráig.
Délutáni tanfolyamok:
Az elméleti oktatás kezdete 17 óra.
Elsősegélynyújtó tanfolyam:
A vezetői engedély kiadásának feltétele a sikeres elsősegélynyújtás vizsgát tanúsító okirat bemutatása. Az elsősegélynyújtás tanfolyam az autósiskola szervezésében elvégezhető, melyet az Országos Mentőszolgálat szakembere tart.
Felmentés elsősegélynyújtó tanfolyam alól:
 • igazolás "Vöröskeresztes" igazolás megszerzésének kötelezettsége alól mentesülnek a külön jogszabály alapján
 • orvostudományi egyetemen szerzett orvosi, fogorvosi, gyógyszerész
 • az állatorvos-tudományi egyetemen szerzett állatorvosi
 • védőnői
 • diatetikus
 • mentő tiszt
 • gyógytornász
 • egészségügyi szakoktatói
 • diplomás ápolói oklevéllel képesítéssel rendelkező valamint
 • közegészségügyi felügyelői főiskolai szakon végzettek és
 • az egészségügyi közép- vagy szakiskolát végzettek illetve
 • 1984. január 01-je után "mezőgazdasági vontató", "segédmotoros kerékpár", vagy lassú jármű kategóriában közúti járművezetői jogosultságot szerzett
ORVOSI ALKALMASSÁGI VIZSGÁLAT HELYBEN TÖRTÉNIK.
STATISZTIKAI MUTATÓINK
A 179/2011. (IX.2) Kormányrendelet előírásinak megfelelően - mely a közúti járművezetők és közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának általános szabályairól szól- a statisztikai mutatók segítik a tanulókat színvonalas autósiskolák kiválasztásában. A NKH negyedévente közzé teszi honlapján (www.nkh.gov.hu) a minőségi képzés szempontjából fontos statisztikai mutatókat. A statisztikai mutatók alapján segítséget nyújtunk a könnyebb iskola választáshoz.
VIZSGA SIKERESSÉGI MUTATÓ
(VSM) Kattints ide!
"B" kategória
ELMÉLET
2019. I. n.év
GYAKORLAT
2019. I. n.év.
49,71 % 55,14 %
Az autósiskolák által lejelentett vizsgák számához képest százalékos arányban mutatja a SIKERESS VISZGÁK számát!
ÁTLAGOS KÉPZÉSI ÓRASZÁM
(ÁKÓ) Kattints ide!
"B" kategória
gyakorlat 100,29 %
Az átlagos képzési óraszám százalékos arányban határozza meg, hogy a kötelező óraszámokon túl (az adott autósiskolánál) hány gyakorlati óra szükséges átlagosan a sikeres forgalmi vizsga elvégzéséhez.
KÉPZÉSI KÖLTSÉG
(KK)
"B" kategória
201.800 Ft
A képzés teljes időtartalma alatt befizetett költségek (elméleti, gyakorlati és vizsgadíjak) számtani átlaga egy főre lebontva.
VÁRJUK SZERETETTEL!