logo
ÁLLAMI TÁMOGATÁS
20 éves kor alatt 25.000 Ft-ig támogatja a kormány a "B" kategóriás jogosítvány megszerzését 2018. július 1-jétől, melynek feltételeit a 55/2018. (III. 23.) Kormány rendelet határoz meg.
A támogatás a NYUFIG-on (Nyugdíjfolyósító Igazgatóságon) keresztül igényelhető.
A rendelet a Magyar Közlöny 2018. évi 42. számában olvasható,
melyet megtekinthet itt, vagy a közlöny saját oldalán: itt.
A kérelem benyújtásához szükséges űrlapot itt tudod letölteni.
A rendelet ide vonatkozó paragrafusai:
2. A támogatásra való jogosultság
2. § A közlekedési alapismeretek tanfolyam és közlekedési alapismeretek vizsga díjának megfizetéséhez az állam támogatást (a továbbiakban: támogatás) nyújt. A támogatást az a magyar állampolgár vagy a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 39. § (1) bekezdés a) és c)–h) pontjában meghatározott személy veheti igénybe, aki az e rendelet hatálybalépését követően letett sikeres közlekedési alapismeretek vizsga napján a 20. életévét még nem töltötte be.
3. § A támogatás mértéke a közlekedési alapismeretek tanfolyam díjának és a sikeres közlekedési alapismeretek vizsga igazgatási szolgáltatási díjának ténylegesen megfizetett összege, de legfeljebb 25 000 forint.
3. A támogatás megállapítására irányuló eljárás
4. §
 • A támogatás megállapítására irányuló eljárás írásbeli kérelemre indul. A kérelmet a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnál (a továbbiakban: NYUFIG) a „B” kategóriás vezetői engedély megszerzéséhez szükséges közlekedési alapismeretek vizsga sikeres letétele napjától számított egy éven belül elektronikus űrlapon vagy formanyomtatványon kell benyújtani.
 • Az (1) bekezdésben meghatározott határidő jogvesztő.
 • A támogatás megállapítására irányuló közigazgatási hatósági ügyekben a NYUFIG országos illetékességgel jár el.
 • A Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) a gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős miniszter által – az elektronikus űrlap tekintetében közigazgatás-fejlesztésért felelős miniszterrel egyetértésben – rendszeresített elektronikus űrlapot és formanyomtatványt a honlapján közzéteszi.
 • Az elektronikus űrlap és a formanyomtatvány tartalmazza a kérelmező
  • természetes személyazonosító adatait,
  • lakóhelyét, tartózkodási helyét és elérhetőségét,
  • állampolgárságát,
  • belföldi pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlájának számlaszámát,
  • „B” kategóriás vezetői engedélyének megszerzéséhez szükséges sikeres közlekedési alapismeretek vizsga naptári napját,
  • törvényes képviselőjének a), b) és d) pontokban meghatározott adatait, ha a kérelmező nevében a támogatás megállapítására irányuló kérelmet a törvényes képviseletét ellátó személy nyújtja be.
 • A kérelmezőnek hitelt érdemlően igazolnia kell a támogatással érintett díjak megfizetését és a megfizetett díj összegét.
 • A támogatás megállapítására irányuló eljárás költségmentes.