20 éves kor alatt 25.000 Ft-ig támogatja a kormány a "B" kategóriás jogosítvány megszerzését 2018. július 1-jétől, melynek feltételeit a 55/2018. (III. 23.) Kormány rendelet határoz meg.
A támogatás a NYUFIG-on (Nyugdíjfolyósító Igazgatóságon) keresztül igényelhető.
A rendelet a Magyar Közlöny 2018. évi 42. számában olvasható,
melyet megtekinthet itt, vagy a közlöny saját oldalán: itt.A kérelem benyújtásához szükséges űrlapot itt tudod letölteni.A rendelet ide vonatkozó paragrafusai:

 

2. A támogatásra való jogosultság
2. § A közlekedési alapismeretek tanfolyam és közlekedési alapismeretek vizsga díjának megfizetéséhez az állam támogatást (a továbbiakban: támogatás) nyújt. A támogatást az a magyar állampolgár vagy a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 39. § (1) bekezdés a) és c)–h) pontjában meghatározott személy veheti igénybe, aki az e rendelet hatálybalépését követően letett sikeres közlekedési alapismeretek vizsga napján a 20. életévét még nem töltötte be.
3. § A támogatás mértéke a közlekedési alapismeretek tanfolyam díjának és a sikeres közlekedési alapismeretek vizsga igazgatási szolgáltatási díjának ténylegesen megfizetett összege, de legfeljebb 25 000 forint.
3. A támogatás megállapítására irányuló eljárás
4. § A támogatás megállapítására irányuló eljárás írásbeli kérelemre indul. A kérelmet a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnál (a továbbiakban: NYUFIG) a „B” kategóriás vezetői engedély megszerzéséhez szükséges közlekedési alapismeretek vizsga sikeres letétele napjától számított egy éven belül elektronikus űrlapon vagy formanyomtatványon kell benyújtani.Az (1) bekezdésben meghatározott határidő jogvesztő.A támogatás megállapítására irányuló közigazgatási hatósági ügyekben a NYUFIG országos illetékességgel jár el.A Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) a gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős miniszter által – az elektronikus űrlap tekintetében közigazgatás-fejlesztésért felelős miniszterrel egyetértésben – rendszeresített elektronikus űrlapot és formanyomtatványt a honlapján közzéteszi.Az elektronikus űrlap és a formanyomtatvány tartalmazza a kérelmezőtermészetes személyazonosító adatait,lakóhelyét, tartózkodási helyét és elérhetőségét,állampolgárságát,belföldi pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlájának számlaszámát,„B” kategóriás vezetői engedélyének megszerzéséhez szükséges sikeres közlekedési alapismeretek vizsga naptári napját,törvényes képviselőjének a), b) és d) pontokban meghatározott adatait, ha a kérelmező nevében a támogatás megállapítására irányuló kérelmet a törvényes képviseletét ellátó személy nyújtja be.A kérelmezőnek hitelt érdemlően igazolnia kell a támogatással érintett díjak megfizetését és a megfizetett díj összegét.A támogatás megállapítására irányuló eljárás költségmentes.